Styret

Sondre

Nilsen

Webansvarlig

Marie

Heggebakk

Økonomiansvarlig

Sondre

Omland

Leder