echo karriere logo

Send inn dine stillinger

For å enkelt få stillingsannonser inn på jobboversikten kan dere bruke denne formen.

Stillingsopplysninger

Et par linjer med beskrivelse av stillingen.

Dersom det er en fulltidsstilling kan du ignorere sluttfristen.