echo karriere logo

Send inn dine stillinger

For å enkelt få stillingsannonser inn på jobboversikten kan dere bruke denne formen.

Stillingsopplysninger

Et par linjer med beskrivelse av stillingen.

Dersom det er en fulltidsstilling kan du ignorere Søknadsfristen.

Hvis vi har behov for å kontakte deg, så gjør vi det via e-post.