Ønsket arrangementstype

Vi har startet planleggningen av karrieredagen 16. og 17. september 2021. På grunn av dagens situasjon ønsker vi å vite om dere ønsker at vi holder karrieredagen fysisk eller digital.

Påmeldingen for karrieredagen vi skje 10. mai 2021. Informasjon om påmelding og vilkår vil på forhånd bli sendt ut på mail og blir lagt ut på våre nettsider.

Bedriftsinformasjon

Informasjon om din bedrift.

Ønsker

Velg ønsket arrangementstype og eventuelle tanker om å holde noe ekstra.

Hva slags arrangement ser dere for dere at dere kan delta på?
Kan dere se for dere at dere ønsker å arrangere noe på karrieredagen?

En praktisk workshop med et begrenset antall deltakere.

Et lengre foredrag (presentasjon, 40-60 minutter).

Et kortere foredrag (15 minutter).

Bankett

Ved en fysisk karrieredag, er dere interessert i å delta på bankett?

Annet

Har dere noe annet på hjertet?

Om det skulle være noe mer, skriv det gjerne her!

echo karriere logo

echo karriere er en karrieredag for IT-studenter i Bergen.

Powered by

© 2021 echo karriere